Programma, project en interim

Het inrichten van een nieuwe vorm van dienstverlening of het vernieuwen ervan, het actueel houden van kennis en vaardigheden van medewerkers, het optimaliseren van de inzet van een team.

Een succesvolle afronding van dit soort - verander - trajecten vraagt specifieke kennis en vaardigheden.

Kennis en vaardigheden die vaak niet intern beschikbaar zijn.


Veiligheidsregio's, onderwijs, infrastructuur, zorg

CoPI overleg

Eis ergon Digitaal heeft de afgelopen jaren voor opdrachtgevers als veiligheidsregio's en andere overheidsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen* en infrastructurele projecten diverse projecten geleid, ondersteund of uitgevoerd.

Bij de uitvoering van deze opdrachten is programma- of projectmanagement geleverd, zijn 'turn-key' scholingsoplossingen gerealiseerd of zijn door een docent/trainer kennis en vaardigheden overgedragen.

* in samenwerking met Eis ergon BV onder de naam BHVzorgsector.nl


Opleiden, trainen en oefenen

Opleiden, trainen en oefenen is onontbeerlijk om de medewerkers en eenheden van hulpdiensten zowel mono- als multidisciplinair vakbekwaam te maken - en vakbekwaam te houden.

Opleiden, trainen en oefenen vraagt veel van het organisatievermogen van bv. een veiligheidsregio. Medewerkers werken in het algemeen in ploegendiensten of (voor de brandweer voor een aanzienlijk deel) als vrijwilliger èn verspreid over diverse locaties. Het plannen van scholingsbijeenkomsten is hierdoor vaak lastig. Om er voor te zorgen dat iedereen heeft kunnen deelnemen moeten dergelijke bijeenkomsten vaak meerdere keren georganiseerd worden. Dat is en blijft omslachtig en kan voor een deel van de (bij-)scholing- en trainingsactiviteiten vermeden worden.

Bj het overdragen van kennis en vaardigheden is - vrijwel zonder uitzondering - eenduidigheid van belang. Voor diverse onderwerpen is (landelijk) slechts een beperkt aantal materiedeskundige docenten beschikbaar.

Door e-learning in te zetten bij de overdracht van kennis wordt eenduidigheid geborgd en worden problemen bij de organisatie van de uitvoering van een lesprogramma voorkomen. Meer informatie over e-learning is hier te vinden.

Photo by Arny Mogensen on Unsplash
Scherm uit lesstof e-Campus Tunnelveiligheid over SLuiskiltunnel

Informatiemanagement

PDOK Viewer Harderwijk

Er is tegenwoordig vrijwel geen informatie meer te bedenken die niet in digitale vorm is opgeslagen. Informatie die ook door overheidshulpdiensten (brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg) in het kader van de (voorbereiding op de) bestrijding van incidenten geraadpleegd moet kunnen worden.
De grootschalige, laagdrempelige en digitale beschikbaarheid van informatie is fantastisch. Organisaties die informatie willen gebruiken moeten echter - nog meer dan voorheen - onder andere vaststellen:

• of de bron van de informatie betrouwbaar en de data gevalideerd is;
• in welke situatie en voor wie de informatie relevant is;
• of het open of gesloten data is.

Daarnaast speelt vanzelfsprekend de vraag op welke wijze, welke functionarissen, welke informatie, op welke manier moeten kunnen gebruiken of verrijken.

Met andere woorden; informatiemanagement.


Visie & missie

Eis ergon Digitaal begeleidt, ondersteunt en adviseert opdrachtgevers bij projecten op het snijvlak van management, kennisoverdracht en ICT. Wij kiezen hierbij voor opdrachten met een maatschappelijke meerwaarde voor de publieke en semi-publieke sector.

Eis ergon Digitaal concentreert zich hierbij op het vertalen van de doelstellingen op het gebied van onderwijs, opleiden, trainen en oefenen (OTO) en informatiemanagement naar concrete (scholings)programma's waarin moderne (ICT) hulpmiddelen - zoals e-learning, VR en AR - op een efficiënte en toekomstvaste wijze worden ingezet.

Aan de implementatie van de door ons voorgestelde en/of te realiseren oplossingen wordt door de klant vrijwel altijd actief deelgenomen. Het overdragen van kennis aan de klant is bij vrijwel alle opdrachten van belang.
Desgewenst kan Eis ergon Digitaal ook gedurende een langere periode een gespecialiseerde dienst leveren of beheren.

Eis ergon Digitaal streeft naar de realisatie van een (digitale) omgeving waarbinnen relevante en actuele informatie continu op een laagdrempelige manier beschikbaar is voor aangewezen personen binnen de organisaties van de opdrachtgevers ongeacht of de informatie operationeel of ten behoeve van opleidingsdoeleinden wordt ingezet.